Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hellvi: Längers 1:54

Gårdsmiljö med stor manbyggning från 1850-talet med brutet tak.

Äldre brygghus.

Låg stenladugård med foderloft av trä.

Har varit barnhem.