Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hejdeby Annex 1:11, 1:12 Skola/församlingshem

Fastigheten är belägen omedelbart norr om Hejdeby kyrka och i hörnet av de vägar som leder mot Slite respektive Endre.

Skolan byggdes 1928. Det är en putsad stenbyggnad i 1½-plan med tegelklätt sadeltak. På framsidan av skolhuset finns en stor öppen grusplan medan baksida mot öster har gräs och träd.

I fastighetens nordöstra hörn finns en liten röd byggnad och ett genuint gammalt utedass. Brunn på baksidan av skolhuset.

Klockarebostad

En stenbyggnad från 1800-talet som ligger strax nordost om skolbyggnaden har styckats av från fastigheten och ägs idag av hembygdsföreningen.

Denna byggnad kan ha fungerat som klockarebostad.

Omgivningen är öppen och karakteriseras av de kringliggande åkrarna mot öster och söder efter kyrkan. Några lövträd kantar delar av tomten, i sydost finns ett litet parkliknande område och mot söder går en allé mot kyrkan.