Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nickarve 1:16

Gårdsmiljö som ligger på gränsen mellan hed och åker med en manbyggnad från 1850-talet.

Hög sockel, mansardtak.

Två flyglar och en allé som leder förbi ladugården upp till manbyggnaden.

Byggnaderna är något förändrade.