Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bolarve 4:1

Gårdsmiljö med många byggnader.

Snickarbod, smedja, drängstuga, manbyggnad med två flyglar som vänder sig ut mot vägen - samt en yngre stenladugård i vinkel ut mot vägen.