Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ganthem: Tomase 1:26

Småbruk med manbyggnad från 1880-talet.

Här finns en liten stenparstuga med hög väggresning med magasinsloft och luckor under takfoten.

Till småbruket ingick tidigare även en stenladugård.