Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ganthem: Annex 1:3 fd Skola

Skolan byggdes kring sekelskiftet 1900 på allmänningsmark i omedelbar anknytning till Ganthems kyrka. Tomten har en stor park samt i söder en större öppen gräsplan. I sydvästra hörnet finns några äldre fruktträd.

Byggnaden är uppdelad i två hälfter, med skollokaler i öster och bostad i väster.

Exteriört liknar utformningen skolorna i Sjonhem, Halla och Viklau. Bland annat finns en utsmyckande list som löper ovanför fönstren.

I norr

Den norra fasaden är enhetlig med dörr i mitten och två fönster på vardera sida. Här finns en hög trappa med järnräcke och äldre ytterbelysning ovanför.  Källargrunden är hög och har fönster.

Också den östra gaveln är enhetlig med tre fönster nere och två i övervåningen, samt ett litet runt i gavelspetsen.

I söder

Baksidan mot söder har ett farstuutbygge av trä och ovanför det en takkupa. Fönster finns enbart väster om farstun.

När skolan lades ner 1963 fungerade den under en tid som förskola. Därefter stod den oanvänd under många år. 2005 såldes skolfastigheten av Gotlands kommun som privatbostad.

För barn i Ganthem ligger närmaste låg- och mellanstadieskola i Dalhem.