Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Prästgården 1:5 (Byggnadsminne)

Prästgårdsmiljön i Garda har tre byggnader.

Från vägen leder en medeltida port till prästgården. Likheter finns med de fyra stigluckorna vid kyrkan. Den överbyggda porten har en valvbåge som kantas med profilerade steninläggningar och är avtäckt med faltak.

Huvudbyggnaden

1705 fick huvudbyggnadens medeltida stenhus en överbyggnad i skiftesverkskonstruktion med festsal. Trädelarna revs redan 1738 för att ersättas med en övre våning i sten. Byggnaden kvarstod orörd fram till 1800-talets mitt.

Bagarstugan

Bagarstuga uppfördes i kalksten kring år 1800. Här finns brygghus med bagarstuga och bakugn i dess norra del samt kölna på vinden och drängstuga i den södra delen. 1920 inreddes en tvättstuga i brygghusdelen och drängstugan användes som arrendatorsbostad.

År 1947 byggdes den södra delen av byggnaden om till konfirmandsal och slutligen 1964 till församlingssal.

1800-talets nya manbyggnad

1862 beslutade sockenstämman i Garda att en ny manbyggnad skulle uppföras på gammal grundval. Större delen av huset revs till höjden av den medeltida byggnadens bottenvåning som idag, i hela dess längd, utgör den nya prästgårdsbyggnadens källare.

Under 1890-talet genomfördes renoveringar. År 1947 drogs VVS och el in på fastigheten.

Prästgårdens exteriör präglas av fasader i senempir och med snickeridetaljer typiska för Gotlands prästgårdar från denna tid.

Svinhuset och avträde byggdes i kalksten omkring 1850. Detta byggdes om till garage 1930.
 

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1998-05-29. Dnr 221-3780-97