Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kvarnar Garda

Historiskt sett har Garda haft många kvarnar, placerade vid ett 20-tal gårdar.
 

Vid skattläggningen 1807 noterades elva kvarnar, som alla drevs med vatten.

Mot slutet av 1800-talet var alla utom den vid Smiss nedlagda och ersatta av fem väderkvarnar.

Av dessa fem väderkvarnar fanns endast två kvar vid inventeringen 1972.

Dessa två hättkvarnar i sten finns på Halvans och Robbenarve.