Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kalkugnar Garda

Ljugarn var utskeppningshamn för den som producerades vid Gardas under historiens lopp tre kända ugnar .

Cirka 1900 lades den sist verksamma ugnen ner. Den låg 500 meter nordväst om Autsarve.