Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Garda skola, Hägulds 1:32

På platsen för en äldre skolbyggnad som rivits 1993 uppfördes 1994 en ny skola av Gotlands kommun.

Detta var en envåningsbyggnad med trä och puts i fasaden. Fastigheten ligger strax sydväst om kyrkan.

På tomten finns en skolbyggnad med en vidbyggd idrottshall samt två lekstugor.

Delar av skolan förstördes vid en brand 2009 – och återinvigdes  2011.