Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Havor 4:1

Stor välbevarad sekelskiftes manbyggnad i trä.

Tillhörande en utskiftad gård.

Gården ligger i lövskog och till manbyggnaden hör en vacker tidsenlig trädgård.