Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Snevide 1:16, 1.25, 1.29

Gårdsmiljö bestående av två parter varav en från seklet.

Till den äldsta parten hör en stor tvåvånings manbyggnad och en bostadsflygel i trä.