Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lilla Rosarve 1:4

Intressant gårdsmiljö med flistaksflygel.

I övrigt något förändrad.

Tillsammans med Stora Rosarve 1:10 bildas en fin bebyggelsemiljö med två parter på västra sidan av vägen. En tidigt (1850) utskiftad part på östra sidan (1:4).