Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Anningsåkre 1:5, 1:10

Vackert belägen bebyggelsemiljö med stora manbyggnader bestående av två parter, varav östra Amningsåkre 1:5 ännu brukas.

Anningsåkre 1:0 är en vacker parstuga i två våningar med mycket små fönster.

Byggt som halvhus 1804 och senare tillbyggd till helhus.