Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Libbensarve 1:2, 1:6

Bebyggelsemiljö bestående av två parter.

En del av det gamla bebyggelsemönstret kan spåras längs vägen som svänger runt parterna.