Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Havdhem prästgården 1:58 skola

En äldre skolbyggnad revs för uppförandet av ny skola 1914. Tegelbyggnaden från 1914 har en välbevarad exteriör och används idag till bibliotek.

Nuvarande grundskola i Havdhem är uppförd 1951 och något senare en idrottshall.

I den södra delen av fastigheten finns en skolträdgård med större lövträd och en del fruktträd.