Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gothem: Hangrebod Hangre 1:1 Fiskeläge

Hangrebod med egen liten grävd hamn ligger i sydörsta Gothem, ute på en udde.
 

Det lilla fiskeläget består av några bodar och fiskberedningslokaler i resvirke från 1900-talets första årtionden – samt några bodar från mitten av 1900-talet.

Fiskelägets storhetstid var under mellankrigstiden, då en liten fiskeindustri utvecklades med landning och inköp av fisk från andra håll för saltning och inläggning.

Kulturhistoriskt representerar fiskeläget en småskalig näringsverksamhet kopplad till fiske som växer fram under 1900-talet.