Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gothem: Botvaldeviks gamla fiskeläge

Botvaldeviks gamla fiskeläge ligger ett par hundra meter norr om det moderna fiskeläget, lite längre in från sjön.

Här finns några bodar i sten och trä från 1800- och 1900-talen.