Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gothem: Agbods fiskeläge

Agbod fiskeläge brukades av gårdarna Kyrkbinge och Gajrvide och ligger ensligt nedanför Storsunds fågelskyddsområde i östra Gothem.
 

Fiskeläget är välbevarat och består av ett tiotal bodar i trä, de flesta från sekelskiftet 1900, men även två äldre bulbodar.

Här finns också en båtbod med en av Gotlands bäst bevarade stora allmogefiskebåtar.

Bodarna är välbevarade med fal- eller spåntak.

Vid fiskeläget finns en lång träbrygga.

Området omges av bandtun.

Vid inventering 1973 låg då nio båtar vid bryggan, varav en var en tvåmänning. Gistgården låg välbehållen i inhägnaden vid bodarna.