Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

*Gothem: Västerbjärs 1:7 Mejeri

Välbevarad vitputsad stenbyggnad med plåttak byggt 1890 och med verksamhet fram till 1938.

2003 fungerade byggnaden som lager och verkstad.