Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kalkugnar Gothem

Rester efter sju av socknens åtta kända kalkugnar fanns kvar vid inventeringen 1929-1932. De var då alla tagna ur produktion.

Den mest välbevarade fanns norr om gården Hangre och var 2,8 meter hög med en inre diameter på 2,6 meter och en beräknad volym på 15 kubikmeter.

Ålder och andra data har inte noterats för denna ugn.

Utförselhamnen för materialet från ugnarna i Gothem gjordes troligen från Slite.