Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gothem: Prästgården 1:1 (Byggnadsminne)

Bebyggelsen på Gothem prästgård härstammar delvis från 1300-talet. Huvudbyggnadens nedre del består av medeltida byggnadsdelar.

Vid sockenstämman 1862 beslutades att en ny manbyggnad skulle uppföras på gammal grundval, vilket ledde till att större delen av byggnaden, förutom den medeltida byggnadens bottenvåning, revs.

Den nya envåniga kalkstensbyggnadens exteriör fick i samband med en renovering 1889 tillägg i schweizerstil och senempir med snickeridetaljer typiska för Gotlands prästgårdar vid denna tid.

Till prästgården leder Från vägen leder en medeltida port till prästgården. Den överbyggda porten, flankerad av spetsnischer, har en valvbåge som kantas med profilerade steninläggningar och täcks av en trappgavel.

Prästgården omges av en öppen trädgård med åldrigt trädbestånd och gamla kulturväxter.

KÄLLA: Beslut om Byggnadsminne, Länsstyrelsen Gotlands län, 2000-07-12.