Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Grötlingbo skoltomten 1:1

Skoltomten i Grötlingbo är belägen öster om vägen, ungefär 500 meter söder om kyrkan.
 

Den gamla skolbyggnaden, som idag fungerar som krukmakeri och bostad, fick sitt nuvarande utseende vid en ombyggnad 1954. Om det ingår delar från den första skolbyggnaden uppförd 1847 är oklart.

Skoltomten ligger öppet med vägen mot Hoburgen i väster, tomtmark i söder och öppna åkrar i norr och öster.

Här finns ett flertal byggnader: Den före detta skolan,  ladugård samt ett flertal olika anläggningar mm för verksamheten vid krukmakeriet.

Framför entrén i västra fasaden strå två granar, på baksidan en del äldre fruktträd.