Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kyrkbyn Grötlingbo

Kyrkan, prästgården och gården Sandes bildade i början av 1700-talet ett litet sockencentrum.

vid trevägskorsningen i norra delen av den uråldriga ringvägen som omsluter socknens centrala jordbruksmarker längs vilka de flesta av sockens många och små gårdar låg.

Från början av 1900-talet etableras och bebyggs några fastigheter med boställen i närheten av kyrkan. Och därefter ytterligare en eller två fastigheter fram till idag.