Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Järnvägen Grötlingbo

Stationshuset Suderkvie 1:28

Grötlingbo stationshus var ett litet vinkelbyggd trähus med pappklätt sadeltak.

Idag är fungerar byggnaden som fritidshus och är förändrad exteriört.

I området finns dock en lyktstolpe, en ladugård, brygghus, magasinshus och jordkällare samt en lastkaj bevarade.