Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kvarnar Grötlingbo

I Grötlingbo har det bara funnits en vattenkvarn. Den byggdes på Kauparve 1687 och var i drift en bit in på 1800-talet.

Förutom denna byggdes endast väderkvarnar i socknen.

I början av 1800-talet fanns fjorton och i slutet på detta sekel 17 kvarnar.

I början av 1970-talet 13 kvarnar kvar. Fem av dessa var hättkvarnar byggda i sten.  Men undantag för hättkvarnen vid Viges var de i dåligt skick.