Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Grötlingbo: Slesbod S:30, S:32 K Fiskeläge

Gårdsfiskeläge med ett par stenbodar med flistak.

Garnvård, vastar och länningar samt inseglingsmärken finns bevarade.

Ingen annan bebyggelse i närheten.
Fram till 1940-talet bedrev en båt sillfiske från Slesbod.