Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Grötlingbo: Fluntinge Domerarve 1:41 Fiskeläge

Flutinge fiskeläge har bodar i trä, uppförda under 1800-talet och 1900-talets början.
 

Här finns lysarstänger, länningar och hamn.