Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Austarbod Viges 2:1 K Fiskeläge

Austarbod är ett litet fiskeläge för två gårdar. Benämns även Vigesbod eller Österbod.
 

Här finns tre stenbodar, varav två sammanbyggda är ålderdomliga med utskjutande radtäckta flistak över ingång på gaveln.