Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Grötlingbo: Ronnings 1:3 K Fiskeläge

Ett avlägset beläget gårdsfiskeläge bestående av två stenbodar under radtäckta flistak.

De fönsterlösa bodarna är byggda av gråsten, kalksten och sandsten som plockats på stranden. Bruk är endast instoppat i fogarna.

Fiskeläget har länningar och omges av gråstenstun.