Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Flistak Grötlingbo

I Grötlingbo finns det flistak på elva av socknens gamla gårdar. Den kanske mest kända är museiegården Kattlunds.

En annan fastighet med flistak är Domerarve 1:39.

Bodar med flistak finns också vid flera av Grötlingsbod fiskerlägen.