Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Agtak Grötlingbo

I Grötlingbo finns byggnader med agtak.

På Siglaivskvior mot stranden upp mot Silte ligger en spännande russgift som är en agtaksbyggnad med ålderdomligt utseende påminnande om kämpgravhusen från järnåldern. Ålder är okänd.

Russgiftet ligger efter vägen som går ner mot havet från Mickels gård och ungefär 1 kilometer från stranden och Kvarnåkershamn.