Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kvarnar Guldrupe

På Hagelhem noteras den första kvarnen i socknen då man köper in kronojord med en vattenkvarn år 1753.

Den första väderkvarnen uppfördes på Hallbjäns under slutet av 1700-talet.

Under 1800-talet utökas antalet kvarnar då Bjärs och Hästings bygger varsin väderkvarn.

Väderkvarnen på Hästings är bevarad. Det är en hättkvarn med ett runt kvarnhus av sten och kupolformad huva.