Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gudrupe: Kyrkogården 1:1 Skola

Guldrupe skola byggdes 1868 av kalksten i en traditionell gotländsk byggnadsstil, i 1½ plan med brant sadeltak.

Fastigheten ligger omedelbart öster om kyrkan. På tomten finns en skolbyggnad och en uthusbyggnad. Från skolan leder en vacker lindallé till kyrkogården. I tomtens nordvästra hörn finns rester av en gammal fruktträdgård.

Skolverksamheten lades ner 1960.

Idag fungerar byggnaden som församlingshem.