Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fornminnen Hablingbo

Havors fornborg

Området hyser sannolikt en kontinuerli­g bosättning från slutet av bronsålder till tidig medeltid. Här finns också det delvis undersökta gravfältet vid kanten av den i dag odlade Mästermyr. Delar av området ingår i länets fornvårdsprogram. Berör även Alva socken.

Fossila åkrar

Gemensamt med Havdhem socken finns ett mycket omfattande och illustrativt område med fossila åkrar överlagrat av gårdar från äldre järnålder. Delar av området är betat och därmed lättillgängligt och överskådligt.