Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hablingbo: Prästgården 1:15, 1:16 Järnvägsstation

Hablingbo järnvägsstation uppfördes på 1920-talet i en tidstypisk villastil med rött fasadtegel och brutet tak.

Stationshus, källare, magasinsbyggnad och lokstallar finns kvar.