Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hablingbo: Medebys 1:2 Bygdegård

År 1912 byggdes en skyttepaviljong som senare övergått till att används som bygdegård.