Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kvarnar Hablingbo

I Hablingbo fanns tidigt en väl utbyggd kvarnverksamhet och redan i mitten av 1600-talet fanns fem väderkvarnar och två vattenkvarnar i bruk. Därför blev expansionen inte så stor under 1700-talet, som i många andra socknar på Gotland.

1807 hade fem nya kvarnställen etablerats och sju nya kvarnar byggts medan ett väder- och ett vattenkvarnställe upphört.

Denna tendens med minskande antal kvarnställen fortsätter under 1800-talet. I slutet av seklet finns tio kvarnar på sex gårdar.

1971 fanns åtta av dessa bevarade. Alla utom en var enkla stolpkvarnar och i dåligt skick.