Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hablingbo: Prästgården 1:12 Skolan

Skolan, med två generationer skolbyggnader, ligger söder om vägen strax väster om Hablingbo kyrka.

Den äldsta skolbyggnaden invigdes 1849. Det är en traditionell gotländsk slätputsad parbyggning i sten med brant tegeltak.

Den yngre skolbyggnaden uppfördes 1953. Den stora öppna tomten har även ett mindre hus i sydöstra hörnet och ett garage i väster.

Bakom den äldsta byggnaden ligger en fruktträdgård.

På fastigheten finns idag ett Gute Vingård med tillverkning av vin och andra matprodukter som delvis säljs i egen butik.

Vandrarhem i byggnadens övervåning.

På fastigheterna Prästgården 1:24, 1.25, väster om skolan, finns  två lärarbostäder.