Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hablingbo: Petesviken Fiskeläge

Litet gårdsfiskeläge tillhörig de närliggande gårdarna.

På stranden rakt väster om ön Midårdern ligger två äldre välbevarade bulbodar från 1800-talet, som tillhör de gamla Petesgårdarna, varifrån det fortfarande bedrevs fiske 1973.

1973 fanns sex bodar spridda längs viken, utan tillgång till hamn.