Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sallmunds 1:6

Sluten gårdsmiljö från slutet av 1800-talet.

Ekonomibyggnadarna omsluter en gård som ligger vid sidan om manbyggningen.

Manbyggningen i L-form har två huskruoppar av olika karaktär.

Den yngre delen, som ligger i vinkel mot vägen, har en frontespis och en asymmetrisk och säregen fönstersättning.