Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Storms 1:2 (Byggnadsminne)

Byggnaden uppfördes på 1700-talet som tvåvånings enkelstuga i sten, till ovanligt stor del av oregelbunden gråsten.

Det är en halvbyggnad med flistak, förberedd för tillbyggnad. Huset består av farstu, kammare och vardagsstuga. Övervåningen har varit vind.

Sandstensflistaket ligger på ett undertak av falor uppburet av grova åsar.

Flistakshuset vid Storms är unikt då det är ett av endast två kvarvarande hus av en typ som förr helt dominerade sydligaste Gotland.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1985-12-16. Dnr 11.392-143-85