Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Möllebos 1:14

Medeltida stenhus, renoverat.

Möllebos medeltida stenhus ägdes av Gotlands fornvänner 1970- 2010. Renoverat på 1970-talet. År 2010 utsåg länsstyrelsen det till byggnadsminne.