Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nygranne 1:14, 1:15

Stor gårdsmiljö. En allé leder fram till gården som ligger på gränsen mellan skog och åker.

Stor rosa manbyggnad från 1830 byggd i en farning.

Sandstensomfattad port.