Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hablingbo: Hallbenarve 1:6

Gårdsmiljö med stor manbyggnad, där sex fönster hör till salen.

Manbyggnaden vänder sig mot vägen.