Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hablingbo: Lukase 1:15

Stor 1880-tals parstuga, tillbyggd på djupet.

Till fastigheten hör också en stor stenladugård med gluggar på gaveln.