Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gudrupe: Prästbåtelse 1:15

Sekelskiftesbyggnader byggda i vinkel varav ena delen i två våningar. Före detta lanthandel.

 

Huvudbyggnaden har en tillbyggnad från 50-talet som används som butik.