Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gudrupe: Krasse 1:36

Tvåvånings parstuga med en låg bottenvåning från 1700-talet.

Denna parstuga har ockragul puts och är obetydligt förändrat.

Huset ingår i ett grannlag med i övrigt förändrade byggnader.