Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gudrupe: Krasse 1:26

Gårdsmiljö med manbyggnad från 1860-talet.

Lång och smal parstuga.

Fyra fönster finns på framsidan, varav två till vardera daglig- och nystuga.

Bakbygge med ovanliga proportioner.