Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Domerarve 1:39

Väl bevarad manbyggnad med flistak.

Manbyggnad är uppförd med parstugeplan. Detta var vanligt i början av 1800-talet men nu endast finns kvar här.

Även om fönstren blivit förstorade ger Domverarve en god bild av det tidiga 1800-talets manbyggnader på Gotland.
 

Byggnaden är blåkalkad.